"คำต้องห้าม"

posted on 01 Sep 2010 23:46 by nics-gallery

นั่งคอยใครสักคนอย่างใจจดใจจ่อ

เพื่อที่จะรับความสุขเล็กๆ มาต่อเติมของเดิมที่มีอยู่

ด้วยการบอกเล่าเรื่องราวร้อยแปดพันเก้าที่พบเจอบนโลกใบนี้

ทั้งที่ ความจริงแล้ว แทบไม่ต้องพูดถึงคนอื่น

ไม่ต้องพูดถึงวันวัยที่เลยผ่าน ไม่ต้องพูดถึงสรรพสิ่งที่ไม่เอื้ออิงต่อการใช้ชีวิต

อยากบอกออกไปแค่เรื่องเดียวเท่านั้น

เรื่องเดียวที่อาจทำให้โลกทั้งใบของเราเปลี่ยนไปเช่นกัน

เปลี่ยนไป ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง

...

เรื่องในใจ

เรื่องสั้นๆ แต่ซับซ้อน

และคิดว่า

คงไม่มีคำไหน...สามารถอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ

ได้เท่ากับคำนั้นอีกแล้ว

ไม่มีแล้ว...

 

 

 

"คำต้องห้าม"

edit @ 1 Sep 2010 23:55:50 by NICs Gallery